Apar
A középkorból egyetlen emlék maradt a XV. századi építésű régi szép katolikus templom festői környezetben, hosszú szentélyrésszel és támpillérekkel. Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt prépostsági templomot  belülről is érdemes megtekinteni. A templomdombon az Ágoston-rendiek monostora állott, még feltáratlan.

A keletelt poligonális szentélyzáródású, egyhajós templom eredetileg gótikus stílusban épült melyet 1758-85  között építették át gróf Apponyi Antal György kegyúr, Tolna vármegye főispánja és a hívek költségén, a betelepített németek összefogásának eredményeképpen barokk stílusban. 1840 körül felújították. Anyakönyvek 1726-tól  megtalálhatók a plébánián.

A műemlék védelem alatt álló Szent Bertalan templom.

Az  orgonát 1861-ben Komornyik Nándor építette. Harangjait 1923-ban 95 cm átmérőjű, valamint 1941-ben  60 cm átmérőjű Szlezák László öntötte. Aparon született Bitter Illés Béla O.Cist. 1868.okt.22. +Pécs,1939.szept.26. Magyar ciszteri szerzetes főigazgató, Szent István Akadémia tagja.Wosinszky Mór 1887 – 1894 között látta el a plébánosi feladatokat.

(Forrás: K.Németh András és Odor János kutatásai

1981913633

Hant
Főút melletti domboldalon szabadon álló, hosszú lépcsősoron át megközelíthető, egyhajós templom, a Ny-i homlokzata elé kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, kosáríves záródású szentéllyel, a szentély É-i oldalán felülkontyolt nyeregtetős sekrestye-oratóriummal. Csehsüveg boltozatos belső, a szentélyzáródás felett fél kupola. A hajó Ny-i, bejárati végében karzat.

Az egyhajós templom 1810-ben épült. Kosáríves záródású szentélye a hajónál keskenyebb. Csehsüveges boltozatos belső, szentélyzáródása felett fél kupola. Orgonáját 1883-ban Angster József építette. Nyugati homlokzata elé kilépő tornyának sisakja 1900-as évekből van .1962- ben felújították.

hant1 hant2Szent Vendel Kápolna

kapolna